Polityka prywatności

z dnia

Polityka prywatności

 

Naszą intencją i nadrzędnym celem, którym kierujemy się w Naszej firmie, jest dbanie o Twoją prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Z tych też względów postanowiliśmy przygotować Politykę prywatności, która przybliży Ci sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Na wstępie chcielibyśmy poinformować Cię, że w celu ułatwienia Ci możliwości zapoznania się i zrozumienia procesu przetwarzania Twoich danych osobowych, przygotowaliśmy odrębny dokument zatytułowany Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla klientów. Dokument ten (Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla klientów) z myślą o Naszych klientach sporządziliśmy w sposób kaskadowy, tj. w pierwszej kolejności podaliśmy najważniejsze informacje, a następnie wyszczególniliśmy pozostałe informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dokument jest dostępny na naszej stronie internetowej, w każdym czasie możesz się z nim zapoznać; serdecznie zapraszamy do jego lektury. 

 

Poniżej przedstawiamy natomiast pozostałe, pomocnicze informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Staraliśmy się, aby nie powielały się one z tymi, które zostały już ujęte w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych dla klientów, przy czym nie wykluczamy, że do takiej sytuacji mogło dojść; prosimy nie traktować tego w kategorii błędu lub omyłki. 

 

1.    Cele w jakich przetwarzany Twoje dane

1.1. Realizacja złożonego zamówienia oraz założenie konta klienta w E-sklepie

W momencie kiedy składasz zamówienie w ramach E-sklepu, przetwarzamy Twoje dane osobowe, które wskazałeś w trakcie zamówienia w celu jego realizacji, w tym skompletowania Twojego zamówienia, wysyłki na właściwy adres oraz zapłatę ceny. 

W tym zakresie wymagamy od Ciebie podania następujących danych:

1.1.1. imię i nazwisko klienta (obowiązkowe)

1.1.2. dane adresowe (obowiązkowe)

1.1.3. e-mail (obowiązkowe) 1.1.4. telefon (obowiązkowe).

Podanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, przy czym ich niewskazanie uniemożliwi złożenie zamówienia.

1.2. Marketing bezpośredni, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

W momencie zakładania przez Ciebie konta klienta w E-sklepie możesz zaznaczyć opcję wyrażenia zgody na wysyłkę newslettera. Jeżeli wyrazisz zgodę na powyższe, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci informacji handlowych drogą elektroniczną. 

W tym zakresie wymagamy od Ciebie podania następujących danych:

1.2.1. imię i nazwisko klienta (obowiązkowe)

1.2.2. dane adresowe (opcjonalne)

1.2.3. e-mail (obowiązkowe)

1.2.4. telefon (opcjonalne).

Podanie wyżej wskazanych danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, przy czym ich niewskazanie uniemożliwi otrzymywanie od Nas informacji o naszych najnowszych ofertach, promocjach, konkursach, etc.

1.3. Rozpatrywanie reklamacji

Nie wykluczamy, że niektóre z zakupionych u Nas towarów mogą być reklamowane. W procesie reklamacji przetwarzać będziemy Twoje następują dane:

1.3.1. imię i nazwisko klienta (obowiązkowe)

1.3.2. dane adresowe (obowiązkowe)

1.3.3. e-mail (opcjonalnie)

1.3.4. telefon (opcjonalnie)

1.3.5. historia zamówień (opcjonalnie)

Podanie wyżej wskazanych danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, przy czym ich niewskazanie uniemożliwi rozpatrzenie Twojej reklamacji. Niewskazanie pozostałych danych oznaczonych jako opcjonalne może mieć wpływ na wydłużenie procesu reklamacji.

1.4. Obsługa klientów

Być może postanowisz zwrócić się do Nas z prośbą lub zapytaniem, chociażby w zakresie towaru, który posiadamy w ofercie, jego rozmiarów, dostępności, etc. W celu obsługi Twojego zgłoszenia przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak:

1.4.1. imię i nazwisko klienta (obowiązkowe)

1.4.2. dane adresowe (obowiązkowe)

1.4.3. e-mail (obowiązkowe)

1.4.4. telefon (opcjonalnie)

1.4.5. historia zamówień (opcjonalnie)

Podanie wyżej wskazanych danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, przy czym ich niewskazanie uniemożliwi rozpatrzenie Twojego zapytania. Niewskazanie pozostałych danych oznaczonych jako opcjonalne może mieć wpływ na wydłużenie procesu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

1.5. Wystawianie faktur

Przepisy podatkowe lub Twój wniosek mogą nakładać na Nas obowiązek wystawienia faktury lub innego imiennego rachunku. W tym celu przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

1.5.1. imię i nazwisko klienta lub nazwa firmy i NIP (obowiązkowe)

1.5.2. dane adresowe (obowiązkowe)

1.5.3. e-mail (opcjonalnie)

1.5.4. telefon (opcjonalnie)

Podanie wyżej wskazanych danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, przy czym ich niewskazanie uniemożliwi wystawienie faktury lub rachunku imiennego. Niewskazanie pozostałych danych oznaczonych jako opcjonalne może mieć wpływ na wydłużenie czasu oczekiwania na dostarczenie faktury lub rachunku imiennego (wysyłka via emial) lub jej wysyłkę na inny wskazany przez Ciebie adres do doręczeń.

1.6. Rozpatrywanie oświadczeń o odstąpieniu od umów zawartych na odległość

Jeżeli postanowisz odstąpić od zawartej z nami umowy zawartej na odległość, w celu rozpatrzenia Twojego oświadczenia będziemy przetwarzać Twoje następujące dane:

1.6.1. imię i nazwisko klienta (obowiązkowe)

1.6.2. dane adresowe (obowiązkowe)

1.6.3. e-mail (opcjonalnie)

1.6.4. telefon (opcjonalnie)

1.6.5. historia zamówień (opcjonalnie)

Podanie wyżej wskazanych danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, przy czym ich niewskazanie uniemożliwi Nam przyjęcie i rozpatrzenie Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Niewskazanie pozostałych danych oznaczonych jako opcjonalne może mieć wpływ na wydłużenie czasu związanego z rozpatrzeniem Twojego oświadczenia, w tym w szczególności dokonania zwrotu uiszczonej przez Ciebie ceny.

 

2.    Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane przechowywać będziemy maksymalnie przez okres 11 lat, a to z uwagi na długość terminów przedawnienia roszczeń określonych w Kodeksie cywilnym i Ordynacji Podatkowej. Jeżeli jednak toczyć się będzie postępowanie sądowe, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej, bowiem aż do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. 

 

3.    Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

W zależności od celu w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe, czynimy to na innej podstawie prawnej. W treści Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych dla klientów wyjaśniliśmy te zagadnienie precyzyjnie. Obecnie ograniczmy się do wskazania podstaw prawnych, są to:

         ■       art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

■    art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ■      art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

4.    Dostęp podmiotów trzecich do Twoich danych osobowych

Nie rozporządzamy Twoimi danymi osobowymi w sposób komercyjny na rzecz podmiotów trzecich, w szczególności nie sprzedajemy ich, ani nie udostępniamy. Twoje dane udostępniamy wyłącznie naszym partnerom, który pomagają Nam w realizacji Twojego zamówienia. Co istotne, z każdym z tychże podmiotów posiadamy zawartą umowę na powierzenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Również Nasi pracownicy posiadają nadane stosowne upoważnienia do przetwarzania Twoich danych w zakresie niezbędnym do realizacji Twojego zamówienia. Twoje dane przetwarzana są na Naszych zasadach i zgodnie z naszymi poleceniami oraz wytycznymi. Przysługuje Nam prawo kontroli sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych u Naszych partnerów. Do naszych zewnętrznych kontrahentów zaliczamy:

         ■       kurierów,

         ■       operatorów płatności

         ■       dostawców usług informatycznych i technicznych,

         ■        dostawców pozostałych usług (prawnicy, księgowe, inne firmy doradcze i audytorskie),

         ■       dostawców usług marketingowych.

 

5.    Miejsce przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 

6.    Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

         ■       dostępu do danych

         ■       poprawiania danych

         ■       usunięcia danych

         ■        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

         ■       ograniczenia przetwarzania danych

         ■        zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych  

         ■       prawo do przenoszenia danych

         ■        wniesienia skargi do organu nadzorczego.