Polityka prywatności i Obowiązek informacyjny RODO

z dnia

Polityka prywatności

 

Naszą intencją i nadrzędnym celem, którym kierujemy się w Naszej firmie, jest dbanie o Twoją prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Z tych też względów postanowiliśmy przygotować Politykę prywatności, która przybliży Ci sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Na wstępie chcielibyśmy poinformować Cię, że w celu ułatwienia Ci możliwości zapoznania się i zrozumienia procesu przetwarzania Twoich danych osobowych, przygotowaliśmy odrębny dokument zatytułowany Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla klientów. Dokument ten (Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla klientów) z myślą o Naszych klientach sporządziliśmy w sposób kaskadowy, tj. w pierwszej kolejności podaliśmy najważniejsze informacje, a następnie wyszczególniliśmy pozostałe informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dokument jest dostępny na naszej stronie internetowej, w każdym czasie możesz się z nim zapoznać; serdecznie zapraszamy do jego lektury. 

 

Poniżej przedstawiamy natomiast pozostałe, pomocnicze informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Staraliśmy się, aby nie powielały się one z tymi, które zostały już ujęte w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych dla klientów, przy czym nie wykluczamy, że do takiej sytuacji mogło dojść; prosimy nie traktować tego w kategorii błędu lub omyłki. 

 

1.    Cele w jakich przetwarzany Twoje dane

1.1. Realizacja złożonego zamówienia oraz założenie konta klienta w E-sklepie

W momencie kiedy składasz zamówienie w ramach E-sklepu, przetwarzamy Twoje dane osobowe, które wskazałeś w trakcie zamówienia w celu jego realizacji, w tym skompletowania Twojego zamówienia, wysyłki na właściwy adres oraz zapłatę ceny. 

W tym zakresie wymagamy od Ciebie podania następujących danych:

1.1.1. imię i nazwisko klienta (obowiązkowe)

1.1.2. dane adresowe (obowiązkowe)

1.1.3. e-mail (obowiązkowe) 1.1.4. telefon (obowiązkowe).

Podanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, przy czym ich niewskazanie uniemożliwi złożenie zamówienia.

1.2. Marketing bezpośredni, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

W momencie zakładania przez Ciebie konta klienta w E-sklepie możesz zaznaczyć opcję wyrażenia zgody na wysyłkę newslettera. Jeżeli wyrazisz zgodę na powyższe, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci informacji handlowych drogą elektroniczną. 

W tym zakresie wymagamy od Ciebie podania następujących danych:

1.2.1. imię i nazwisko klienta (obowiązkowe)

1.2.2. dane adresowe (opcjonalne)

1.2.3. e-mail (obowiązkowe)

1.2.4. telefon (opcjonalne).

Podanie wyżej wskazanych danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, przy czym ich niewskazanie uniemożliwi otrzymywanie od Nas informacji o naszych najnowszych ofertach, promocjach, konkursach, etc.

1.3. Rozpatrywanie reklamacji

Nie wykluczamy, że niektóre z zakupionych u Nas towarów mogą być reklamowane. W procesie reklamacji przetwarzać będziemy Twoje następują dane:

1.3.1. imię i nazwisko klienta (obowiązkowe)

1.3.2. dane adresowe (obowiązkowe)

1.3.3. e-mail (opcjonalnie)

1.3.4. telefon (opcjonalnie)

1.3.5. historia zamówień (opcjonalnie)

Podanie wyżej wskazanych danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, przy czym ich niewskazanie uniemożliwi rozpatrzenie Twojej reklamacji. Niewskazanie pozostałych danych oznaczonych jako opcjonalne może mieć wpływ na wydłużenie procesu reklamacji.

1.4. Obsługa klientów

Być może postanowisz zwrócić się do Nas z prośbą lub zapytaniem, chociażby w zakresie towaru, który posiadamy w ofercie, jego rozmiarów, dostępności, etc. W celu obsługi Twojego zgłoszenia przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak:

1.4.1. imię i nazwisko klienta (obowiązkowe)

1.4.2. dane adresowe (obowiązkowe)

1.4.3. e-mail (obowiązkowe)

1.4.4. telefon (opcjonalnie)

1.4.5. historia zamówień (opcjonalnie)

Podanie wyżej wskazanych danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, przy czym ich niewskazanie uniemożliwi rozpatrzenie Twojego zapytania. Niewskazanie pozostałych danych oznaczonych jako opcjonalne może mieć wpływ na wydłużenie procesu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

1.5. Wystawianie faktur

Przepisy podatkowe lub Twój wniosek mogą nakładać na Nas obowiązek wystawienia faktury lub innego imiennego rachunku. W tym celu przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

1.5.1. imię i nazwisko klienta lub nazwa firmy i NIP (obowiązkowe)

1.5.2. dane adresowe (obowiązkowe)

1.5.3. e-mail (opcjonalnie)

1.5.4. telefon (opcjonalnie)

Podanie wyżej wskazanych danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, przy czym ich niewskazanie uniemożliwi wystawienie faktury lub rachunku imiennego. Niewskazanie pozostałych danych oznaczonych jako opcjonalne może mieć wpływ na wydłużenie czasu oczekiwania na dostarczenie faktury lub rachunku imiennego (wysyłka via emial) lub jej wysyłkę na inny wskazany przez Ciebie adres do doręczeń.

1.6. Rozpatrywanie oświadczeń o odstąpieniu od umów zawartych na odległość

Jeżeli postanowisz odstąpić od zawartej z nami umowy zawartej na odległość, w celu rozpatrzenia Twojego oświadczenia będziemy przetwarzać Twoje następujące dane:

1.6.1. imię i nazwisko klienta (obowiązkowe)

1.6.2. dane adresowe (obowiązkowe)

1.6.3. e-mail (opcjonalnie)

1.6.4. telefon (opcjonalnie)

1.6.5. historia zamówień (opcjonalnie)

Podanie wyżej wskazanych danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, przy czym ich niewskazanie uniemożliwi Nam przyjęcie i rozpatrzenie Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Niewskazanie pozostałych danych oznaczonych jako opcjonalne może mieć wpływ na wydłużenie czasu związanego z rozpatrzeniem Twojego oświadczenia, w tym w szczególności dokonania zwrotu uiszczonej przez Ciebie ceny.

 

2.    Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane przechowywać będziemy maksymalnie przez okres 11 lat, a to z uwagi na długość terminów przedawnienia roszczeń określonych w Kodeksie cywilnym i Ordynacji Podatkowej. Jeżeli jednak toczyć się będzie postępowanie sądowe, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej, bowiem aż do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. 

 

3.    Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

W zależności od celu w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe, czynimy to na innej podstawie prawnej. W treści Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych dla klientów wyjaśniliśmy te zagadnienie precyzyjnie. Obecnie ograniczmy się do wskazania podstaw prawnych, są to:

         ■       art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

■    art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ■      art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

4.    Dostęp podmiotów trzecich do Twoich danych osobowych

Nie rozporządzamy Twoimi danymi osobowymi w sposób komercyjny na rzecz podmiotów trzecich, w szczególności nie sprzedajemy ich, ani nie udostępniamy. Twoje dane udostępniamy wyłącznie naszym partnerom, który pomagają Nam w realizacji Twojego zamówienia. Co istotne, z każdym z tychże podmiotów posiadamy zawartą umowę na powierzenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Również Nasi pracownicy posiadają nadane stosowne upoważnienia do przetwarzania Twoich danych w zakresie niezbędnym do realizacji Twojego zamówienia. Twoje dane przetwarzana są na Naszych zasadach i zgodnie z naszymi poleceniami oraz wytycznymi. Przysługuje Nam prawo kontroli sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych u Naszych partnerów. Do naszych zewnętrznych kontrahentów zaliczamy:

         ■       kurierów,

         ■       operatorów płatności

         ■       dostawców usług informatycznych i technicznych,

         ■        dostawców pozostałych usług (prawnicy, księgowe, inne firmy doradcze i audytorskie),

         ■       dostawców usług marketingowych.

 

5.    Miejsce przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 

6.    Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

         ■       dostępu do danych

         ■       poprawiania danych

         ■       usunięcia danych

         ■        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

         ■       ograniczenia przetwarzania danych

         ■        zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych  

         ■       prawo do przenoszenia danych

         ■        wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla klientów

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wskazujemy:

 

1.    Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów

Administrator              Monika Król prowadząca działalność gospodarczą pod firmą – 1. Brand House, danych:      2. Kava, 3. Loft Sport (dalej: Sprzedawca).

Cele przetwarzania:  wykonanie umów zawartych w ramach sklepu internetowego www.storemore.pl (dalej: E-sklep)

 • podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy,
 • związane z subskrypcją i wysyłką newslettera  
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub w ramach niezbędnych do sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy
 • cele marketingowe  
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez Sprzedawcę.

Podstawy prawne        obowiązek prawny przetwarzania:          Twoja zgoda.

Odbiorcy danych:     Podmioty przetwarzające dane w imieniu Sprzedawcy. Prawa związane z             prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych przetwarzaniem                 prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich danych:                sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania     inne prawa określone w informacji szczegółowej.

2.    Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych klientów

2.1. Administrator danych osobowych  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Monika Król prowadząca działalność gospodarczą pod firmą – 1. Brand House, 2. Kava, 3. Loft Sport (dalej: Sprzedawca). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 61, 81-767 Sopot
 • przez email: kontakt@storemore.pl

3.1. Inspektor ochrony danych

Sprzedawca nie wyznaczał Inspektora ochrony danych.

4.1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • wykonania umów zawartych przez Ciebie w ramach E-sklepu lub podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem takiej umowy:

cel ten obejmuje m.in. zamówienie, zakup i wysyłkę towaru Sprzedawcy w ramach E-sklepu, rozpatrzenie złożonych przez Ciebie reklamacji oraz oświadczeń o odstąpieniu od umowy lub innych oświadczeń.

przetwarzanie danych w tym celu odbywa się co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 • związane z subskrypcją i wysyłką newslettera:

cel ten obejmuje m.in. przetwarzanie związane z akcjami marketingowymi Sprzedawcy umożliwiającymi wysyłkę to Ciebie informacji handlowych, promocyjnych,

przetwarzanie danych w tym celu odbywa się co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 • w celu niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy,

cel ten obejmuje m.in. przetwarzanie Twoich danych osobowych (jako klienta) w związku z ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą wyniknąć wskutek zawarcia, wykonania oraz rozwiązania umów w ramach E-sklepu,

przetwarzanie danych w tym celu odbywa się co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO.

 • w celach marketingowych 

cel ten obejmuje m.in. przetwarzanie związane z akcjami marketingowymi Sprzedawcy umożliwiającymi wysyłkę to Ciebie informacji handlowych, promocyjnych,

przetwarzanie danych w tym celu odbywa się co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5.1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w ramach E-sklepu, rozpatrywania reklamacji oraz złożonych przez Ciebie oświadczeń o odstąpieniu od zawartych z Nami umów lub innych oświadczeń. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych nie będzie dłuższy niż 11 lat od czasu likwidacji przez Ciebie konta w E-sklepie. W przypadku przetwarzania danych za Twoją zgodą, przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody.

6.1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym upoważnionym pracownikom lub innym osobom, z którymi Sprzedawca współpracuje, w tym osobom odpowiedzialnym za przygotowanie i skompletowanie zamówionego przez Ciebie towaru oraz jego dostawę do Ciebie, osobom dbającym o bezpieczeństwo i utrzymanie systemu teleinformatycznego, w tym E-sklepu, w którym przetwarzane są Twoje dane. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie naszym upoważnień lub umowy z nami zawartej i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

7.1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadku kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (m.in. w zakresie subskrypcji, newslettera oraz w celach marketingowych), masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres email wskazany powyżej. 

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych. 

8.1. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku nie podania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy zawartej w ramach E-sklepu, w tym w szczególności do wysyłki zamówionego przez Ciebie towaru, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy lub wnioskowanych przez Ciebie czynności. 

 

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 

Sprzedawca nie podejmuje w oparciu o Twoje dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.